Sağlık kuruluşlarına ( Hastane,Klinik,Poliklimik) ve sağlık turizmi şirketleri ( Acenteler ) Ödenen Hibeler %60 ile %70 oranlarındadır , yıllık belirli bir tavan değer bulunmaktadır.

Tescil ve Koruma Desteği,Pazara Giriş Belgeleri Desteği,Acente Komisyon Desteği,Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası Desteği,İstihdam Desteği,Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi Desteği,Hasta Yol Desteği,Reklam,,Tanıtım ve Pazarlama Desteği,Birim Desteği,Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği,Milli Katılım Organizasyonunu Tanıtım Desteği,Yurt İçi Etkinlik Katılım Desteği,Yurt İçi Tanıtım ve Eğitim Desteği,Ürün Yerleştirme Desteği,Sektörel Alım Heyeti ve Sektörel Ticaret Heyeti Desteği,HİSER Projesi Desteği,Sanal Fuar Organizasyon Desteği,Sağlık ve Spor Turizmi Sektörlerinin,Geliştirilmesi ve Tanıtılması Desteği,Yarışma ve Etkinlik Desteği

1.Tescil ve Koruma Desteği

Sağlık turizmi şirketleri, verdikleri hizmet ya da ürünün ülke dışında tescil ettirilmesine ilişki destek almaktadır. Bu teşvikin adı, “tescil ve koruma desteği”dir. Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların yurt içinde tescil edilmiş markalarının yurt dışında tesciline ve korunmasına ilişkin giderleri %60 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 600.000 TL

Destek Oranı: %60

2.Pazara Giriş Belgeleri Desteği

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderleri %60 oranında ve belge başına en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Destek Üst Sınırı: 600.000 TL / Belge

Destek Oranı: %60

3.Acente Komisyon Desteği

Sağlık kuruluşlarının ve spor turizminde faaliyet gösteren Bakanlıkça belirlenen yararlanıcıların acente komisyon giderleri en fazla 5 yıl boyunca %60 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

Bu destekten muayenehaneler ve poliklinikler yıllık en fazla 240.000 TL, diğer sağlık kuruluşları ve konaklama tesisleri yıllık en fazla 1.200.000 TL tutarında yararlanır.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 1.200.000 TL

Destek Oranı: %60

4.Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası Desteği

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların Türkiye’ye tedavi edilmek üzere gelen hastalara yönelik olarak Türkiye’de yerleşik sigorta şirketlerinden yaptıracakları komplikasyon ve seyahat sağlık sigortası giderleri %70 oranında ve yararlanıcı başına yıllık en fazla 2.400.000 TL tutarında desteklenir.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 2.400.000 TL

Destek Oranı: %70

5.İstihdam Desteği

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların istihdam ettikleri tercüman, çağrı merkezi personeli, rehber, sosyal medya uzmanı ve pazarlama uzmanı ile bakım alanında faaliyet gösteren sağlık turizmi yararlanıcılarının istihdam ettikleri bakım elemanı ve sosyal hizmet uzmanının personel başına aylık en fazla 18.000 TL tutarındaki brüt ücretleri %60 oranında; muayenehane ve poliklinik başına yıllık en fazla 600.000 TL tutarında, diğer sağlık turizmi sektörü yararlanıcıları için yıllık en fazla 2.400.000 TL tutarında desteklenir.

Bu destekten, yararlanıcılar en fazla 5 yıl boyunca faydalanır.

Destek Üst Sınırı: Aylık 18.000 TL / Personel

Destek Oranı: %60

6.Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi Desteği

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların istihdam ettikleri personelin yabancı dil ve sağlık turizmine yönelik Bakanlıkça uygun görülen eğitim giderleri %60 oranında; muayenehane ve poliklinik başına yıllık en fazla 240.000 TL tutarında, diğer sağlık turizmi sektörü yararlanıcıları başına yıllık en fazla 960.000 TL tutarında desteklenir.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 960.000 TL

Destek Oranı: %60

7.Hasta Yol Desteği

Bakanlık ile protokol yapan sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi aracı kuruluşlarının tedavi edilmek üzere Türkiye’ye getirilen hastalarının uçak bileti giderleri en fazla 5 yıl boyunca hasta başına %60 oranında ve en fazla 12.000 TL tutarında desteklenir.

Bu destekten muayenehaneler ve poliklinikler yıllık en fazla 600.000 TL, diğer sağlık turizmi yararlanıcıları yıllık en fazla 6.000.000 TL tutarında faydalanır.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 6.000.000 TL

Destek Oranı: %60

8.Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Yararlanıcıların ve iş birliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar için %60, iş birliği kuruluşları için %70 oranında desteklenir.

Bu destekten muayenehaneler ve poliklinikler yıllık en fazla 2.400.000 TL, sağlık turizmi sektöründeki diğer yararlanıcılar yıllık en fazla 6.000.000 TL, iş birliği kuruluşları yıllık en fazla 9.600.000 TL, spor turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcılar ve iş birliği kuruluşları yıllık en fazla 1.200.000 TL tutarında yararlanır.

Destek Miktarı: Yıllık 1.200.000 TL

Destek Oranı: %70

9.Birim Desteği

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların ve iş birliği kuruluşlarının en fazla 25 biriminin vergi, resim ve harç dâhil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri her bir ülke için en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar izin %60 oranında, iş birliği kuruluşları için %70 oranında ve birim başına yılda en fazla 1.440.000 TL tutarında desteklenir.

Bu destekten muayenehaneler ve poliklinikler birim başına yıllık en fazla 600.000 TL tutarında yararlanır.

Destek Miktarı: Yıllık 600.000 TL

Destek Oranı: %70

10.Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği

Sağlık ve Spor Turizmi Hizmetleri Yurtdışı Etkinlik Katılım Desteği ile yararlanıcıların ve iş birliği kuruluşlarının bireysel veya milli düzeyde katılım sağladığı Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı etkinliklere ilişkin giderleri yararlanıcılar için %60 oranında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 300.000 TL, etkinliğin Bakanlık tarafından belirlenen prestijli etkinliklerden biri olması halinde bir takvim yılı içinde gerçekleştirilen en fazla 3 prestijli etkinlik için aynı oranlarda ve etkinlik başına en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Destek Üst Sınırı: 600.000 TL / Etkinlik

Destek Oranı: %60

11.Yurt İçi Etkinlik Katılım Desteği

Yararlanıcıların ve iş birliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından belirlenen yurt içi etkinliklere bireysel katılımlarına ilişkin giderleri yararlanıcılar için %60 oranında, iş birliği kuruluşları için %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 300.000 TL tutarında desteklenir.

Destek Üst Sınırı: 300.000 TL / Etkinlik

Destek Oranı: %70

12.Yurt İçi Tanıtım ve Eğitim Desteği

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen ve bir takvim yılı içinde en fazla 5’er adet gerçekleştirilen yurt dışından davet edilen akademisyen, uzman, basın mensubu, deneyimleyici, sektörel kurum veya kuruluş temsilcilerinin katılımıyla, münhasıran yurt içindeki tesislerinin ve hizmetlerinin tanıtımına yönelik düzenledikleri eğitim ve tanıtım programlarına ilişkin giderleri yararlanıcılar için %60, iş birliği kuruluşları için %70 oranında desteklenir.

Yurt içi tanıtım/eğitim programına dair yararlanıcılar program başına en fazla 600.000 TL tutarında, iş birliği kuruluşları program başına en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

Destek Üst Sınırı: 1.200.000 TL / Program

Destek Oranı: %70

13.Ürün Yerleştirme Desteği

Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar izin %60 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL, iş birliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık en fazla 2.400.000 TL tutarında desteklenir.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 1.200.000 TL

Destek Oranı: %60

14.Milli Katılım Organizasyonunu Tanıtım Desteği (STK’lar için)

İş birliği kuruluşlarının ve milli katılım organizatörlerinin milli katılım etkinliğine ilişkin tanıtım giderleri %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 1.440.000 TL tutarında desteklenir.

Destek Üst Sınırı: 1.440.000 TL / Etkinlik

Destek Oranı: %70

15.Sektörel Alım Heyeti ve Sektörel Ticaret Heyeti Desteği (STK’lar için)

Sağlık ve/veya spor turizmi sektörlerinde faaliyet gösteren iş birliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen ve bir takvim yılı içinde en fazla 5’er adet gerçekleştirilen sektörel ticaret heyeti ve sektörel alım heyeti programına ilişkin giderleri %70 oranında ve program başına en fazla 1.800.000 TL tutarında desteklenir.

Destek Üst Sınırı: 1.800.000 TL / Program

Destek Oranı: %70

16.HİSER Projesi Desteği (STK’lar için)

Sağlık ve/veya spor turizmi sektöründe faaliyet gösteren iş birliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen HİSER projelerine ilişkin ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık ve tanıtıma yönelik giderleri %75 oranında ve proje başına en fazla 6.000.000 TL tutarında desteklenir.

HİSER projesi kapsamında bir takvim yılı içinde yıllık en fazla 5’er adet sektörel ticaret heyeti ve sektörel alım heyeti programlarına ilişkin giderler %75 oranında ve program başına en fazla 1.800.000 TL tutarında desteklenir.

HİSER projelerinin kümelenme anlayışı temelinde planlanması ve proje faaliyetlerinin organizasyonu için iş birliği kuruluşlarının istihdam ettikleri aynı anda en fazla 2 uzman personelin brüt maaşının %75’i personel başına aylık en fazla 18.000 TL tutarında desteklenir.

HİSER projesinin süresi 3 yıldır. Proje süresi, projenin performansına göre Bakanlık tarafından 2 yıla kadar uzatılabilir.

Destek Üst Sınırı: 6.000.000 TL / Proje

Destek Oranı: %75

17.Sanal Fuar Organizasyon Desteği (STK’lar için)

Sağlık ve/veya spor turizmi sektörlerinde faaliyet gösteren iş birliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen ve bir takvim yılı içinde en fazla 5 adet gerçekleştirilen sanal fuara ilişkin organizasyon giderleri %70 oranında ve faaliyet başına en fazla 960.000 TL tutarında desteklenir.

Destek Üst Sınırı: 960.000 TL / Faaliyet

Destek Oranı: %70

18.Sağlık ve Spor Turizmi Sektörlerinin Geliştirilmesi ve Tanıtılması Desteği (STK’lar için)

Bakanlık tarafından uygun görülen birliklerin;

Sağlık ve spor turizmi hizmetleri sektörlerinin geliştirilmesi ile olumlu Türk hizmet markası ve imajının oluşturulmasına yönelik olarak sektörel internet portalı yapımı, bakımı, güncellenmesi, işletilmesi, portalın tanıtımı ve portal çağrı merkezi personel istihdamına ilişkin giderleri,

Sağlık ve spor turizmi sektörlerine yönelik pazar istihbaratı ve bilgiye abonelik giderleri,

Sağlık turizmi kapsamında ülkemizi ziyaret edecek kişilerin ülkeye girişlerinin kolaylaştırılmasına yönelik başvurularının incelenmesi, takibi ve sonuçlandırılmasına ilişkin istihdam giderleri,

en fazla 5 yıl boyunca %100 oranında ve yıllık en fazla 9.600.000 TL tutarında desteklenir.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 9.600.000 TL

Destek Oranı: %100

19.Yarışma ve Etkinlik Desteği (STK’lar için)

İş birliği kuruluşlarının sağlık ve spor hizmetleri sektörlerine yönelik olarak düzenledikleri ve Bakanlık tarafından uygun görülen bir takvim yılı içinde en fazla 1 adet yarışma ve etkinliğine ilişkin giderler %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 2.400.000 TL tutarında desteklenir.

Destek Üst Sınırı: 2.400.000 TL / Etkinlik

Destek Oranı: %70